Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιεί διαδικτυακή ερευνα στους κατοίκους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό την καταγραφή του βαθμού γνώσης της πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 καθώς και της στάσης του πληθυσμού απέναντι σε αυτό και σας προσκαλεί να συμμετέχετε.

Η γνώμη σας είναι πολύτιμη  και θα παραμείνει ανώνυμη!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Αναδόχου (www.dataconsultants.gr).

Ανάδοχος για τη διενέργεια της έρευνας: DATA CONSULTANTS AE

Κωδικός έρευνας: 2610990721