ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ, ΒΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ - ΠΟΣΤΠΣΒΕ

 

Αγαπητό μέλος,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων, Ταπητοκαθαριστηρίων, Πλυντηρίων, Σιδερωτηρίων, Βαφείων και συναφών επαγγελμάτων - ΠΟΣΤΠΣΒΕ, διεξάγει ηλεκτρονική έρευνα στα μέλη της.

Η Ομοσπονδία  με επίγνωση των αναγκών των επιχειρήσεων - μελών της για αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων τους και ενόψει ευκαιριών κατάρτισης που αναμένεται να προκύψουν το επόμενο διάστημα, διεξάγει έρευνα με στόχο την αποτύπωση των αναγκών των μελών της, που θα συμβάλει στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Εμπιστευτικότητα: Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας. Τα μεμονωμένα στοιχεία κάθε επιχείρησης δεν πρόκειται δημοσιοποιηθούν σε κανέναν πρόσωπο ή φορέα εκτός της Ομοσπονδίας. 

 

 

A note on privacy
This survey is anonymous.
The record of your survey responses does not contain any identifying information about you, unless a specific survey question explicitly asked for it. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.

*

1. Ποιος είναι ο νομός έδρας της επίχειρησή σας;

*

2. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της επίχειρησής σας;

(εξαιρείται ο ιδιοκτήτης)

Your answer must be between 0 and 300
Only an integer value may be entered in this field.

*

3. Πόσο σημαντικές θεωρείτε ότι είναι, για τους εργαζόμενους της επιχείρησής σας, κάθε μια από τις ακόλουθες γνώσεις/ δεξιότητες, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του επαγγέλματός τους;

 

Λίγο

σημαντική

Μέτρια

σημαντική

Πολύ

σημαντική
Γνώσεις καθαρισμού ταπήτων και ταπετσαριών

Γνώσεις καθαρισμού ενδυμάτων

Γνώσεις διαφορετικών τεχνολογιών καθαρισμού

Γνώσεις υγιεινής και ασφάλειας

Γνώσεις οργάνωσης αποθήκης

Γνώσεις χειρισμού συστημάτων logistics (ειδικών προγραμμάτων αποθήκης)

3.1. Υπάρχει κάποια άλλη γνώση/δεξιότητα,που θεωρείτε ότι είναι σημαντική για τους εργαζόμενους της επιχείρησής σας,προκειμένου να ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του επαγγέλματός τους;

*

4. Σε ποια από τα παρακάτω προγράμματα θα σας ενδιέφερε να καταρτισθούν/ επιμορφωθούν οι εργαζόμενοι της επιχείρησής σας προκειμένου να ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του επαγγέλματός τους;

(Μπορείτε να επιλέξετε όσα προγράμματα επιθυμείτε)

5. Υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα που θα σας ενδιέφερε να καταρτισθούν/ επιμορφωθούν οι εργαζόμενοι της επιχείρησής σας;

[Παρακαλώ αναφέρατε συγκεκριμένα]

*

6. Ποια μέθοδο κατάρτισης θα επιλέγατε;

(ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

*

7. Πόσοι εργαζόμενοι θα θέλατε να εκπαιδευτούν, συμμετέχοντας σε ένα από τα παραπάνω προγράμματα κατάρτισης;

Only numbers may be entered in this field.
Your answer must be at most 300

*

8. Πόσοι άνδρες και πόσες γυναίκες εργάζονται στην επιχείρησή σας;

[συμπληρώστε τον εκτιμώμενο αριθμό, ώστε το άθροισμα να είναι πάντα το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης]

(Συμπληρώνετε 0 στην κατηγορία που δεν υπάρχει προσωπικό)

Only numbers may be entered in these fields.
Each answer must be at most 300
*

9. Ποια είναι η ηλικιακή κατανομή των εργαζομένων στην επιχείρησή σας;

[συμπληρώστε τον εκτιμώμενο αριθμό, ώστε το άθροισμα να είναι πάντα το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης]

(Συμπληρώνετε 0 στην κατηγορία που δεν υπάρχει προσωπικό)

Only numbers may be entered in these fields.
Each answer must be at most 300
*

10. Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων στην επιχείρησή σας; 

[συμπληρώστε τον εκτιμώμενο αριθμό, ώστε το άθροισμα να είναι πάντα το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης]

(Συμπληρώνετε 0 στην κατηγορία που δεν υπάρχει προσωπικό)

Only numbers may be entered in these fields.
Each answer must be at most 300
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ